فروش اینترنتی محصولات سایپا دیزل

انتخاب خودرو


  
انتخاب کاربری

  
شرايط فروش

  
ثبت نام

  
انتخاب نمايندگي

  
تأیید اطلاعات

  
بانک

  
مرحله پاياني

  
   

شرایط فروش محصولات سایپا دیزل
  مشتری گرامی

لطفاً جهت اطلاع از شرایط فروش محصولات شرکت سایپادیزل با نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

 
 


 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
D270-دانگ فنگ كمپرسي تك محور كمپرسي تك محور
نقدی قیمت: 1,680,000,000 (ریال)
 
تحویل فوری تسهیلاتی پیش پرداخت: 602,543,701 (ریال)
 
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه 4*6 كمپرسي كمپرسي
پیش فروش تسهیلاتی پیش پرداخت: 1,450,000,000 (ریال)
 
پیش فروش بدون تسهیلات پیش پرداخت: 1,450,000,000 (ریال)
 
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون T375 4*2 كشنده
نقدی قیمت: 2,028,254,101 (ریال)
 
پیش فروش تسهیلاتی پیش پرداخت: 1,015,000,000 (ریال)
610,000,000 (ریال)
 
پیش فروش بدون تسهیلات پیش پرداخت: 1,015,000,000 (ریال)
 
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت فوتون باري بدون خواب - 6.5 تن باري
پیش فروش تسهیلاتی پیش پرداخت: 386,000,000 (ریال)
 
پیش فروش بدون تسهیلات پیش پرداخت: 386,000,000 (ریال)
 
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون T375 6*4 با گيربكس ZF تيپ 3 كشنده
پیش فروش تسهیلاتی پیش پرداخت: 1,250,000,000 (ریال)
750,000,000 (ریال)
 
پیش فروش بدون تسهیلات پیش پرداخت: 1,250,000,000 (ریال)
 
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون فوتون باري خواب دار - 8.5 تن باري
پیش فروش تسهیلاتی پیش پرداخت: 410,000,000 (ریال)
 
پیش فروش بدون تسهیلات پیش پرداخت: 410,000,000 (ریال)
 
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه KT420 4*2 كشنده
پیش فروش تسهیلاتی پیش پرداخت: 1,303,000,000 (ریال)
782,000,000 (ریال)
 
پیش فروش بدون تسهیلات پیش پرداخت: 1,303,000,000 (ریال)
 
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
R270-دانگ فنگ تك محور باري تك محور باري
پیش فروش تسهیلاتی پیش پرداخت: 540,000,000 (ریال)
 
پیش فروش بدون تسهیلات پیش پرداخت: 900,000,000 (ریال)