فروش اینترنتی محصولات سایپا دیزل

انتخاب خودرو


  
انتخاب کاربری

  
شرايط فروش

  
ثبت نام

  
انتخاب نمايندگي

  
تأیید اطلاعات

  
بانک

  
مرحله پاياني

  
   

شرایط فروش محصولات سایپا دیزل

 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون T375 6*4 كشنده
شرایط فروش
نقدی / پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
دانگ فنگ D375 8*4 كمپرسي
شرایط فروش
نقدی / پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون دانگ فنگ كشنده 2×4 T375 اسب بخار اتاق سقف بلند خوابدار كشنده
شرایط فروش
نقدی / پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
D270-دانگ فنگ كمپرسي تك محور كمپرسي تك محور
شرایط فروش
نقدی / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه KT420 6*4 كشنده
شرایط فروش
نقدی / پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون دانگ فنگ تك محور باري (2*4)R270 باري
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه KT420 4*2 كشنده
شرایط فروش
نقدی / پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت باري فوتون 8.5 تن خوابدار باري
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات / نقدی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون دانگ فنگ جفت محور كمپرسي D375 6*4 كمپرسي
شرایط فروش
نقدی / پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون فوتون 6.5 تن باري بدون خواب 6.5 تن
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات / نقدی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاوه كمپرسي جفت محور 420 اسب بخار كمپرسي
شرایط فروش
نقدی / پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت فوتون 6 تن اتاق خوابدار باري
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /