فروش اینترنتی محصولات سایپا دیزل

انتخاب خودرو


  
انتخاب کاربری

  
شرايط فروش

  
ثبت نام

  
انتخاب نمايندگي

  
تأیید اطلاعات

  
بانک

  
مرحله پاياني

  
   

شرایط فروش محصولات سایپا دیزل

 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلینمای 360 درجه خارجی
كاميونت فوتون باري 2×4 6 تن اتاق بدون خواب يورو 4 باري
شرایط فروش
نقدی / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلینمای 360 درجه خارجی
كاميونت فوتون باري 2×4 8/5 تن اتاق خوابدار يورو 4 باري
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلینمای 360 درجه خارجی
كاميونت فوتون باري 2×4 6 تن اتاق خوابدار يورو 4 باري
شرایط فروش
نقدی / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلینمای 360 درجه خارجی
كاميون كشنده T480 اتوماتيك تك محور كشنده
شرایط فروش
نقدی /