فروش اینترنتی محصولات سایپا دیزل

انتخاب خودرو


  
انتخاب کاربری

  
شرايط فروش

  
ثبت نام

  
انتخاب نمايندگي

  
تأیید اطلاعات

  
بانک

  
مرحله پاياني

  
   

شرایط فروش محصولات سایپا دیزل

 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
ولوو كمپرسي FMX 6*4 كمپرسي
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
فوتون 8.5 تن با گيربكس ZF 8.5 تن
شرایط فروش
تسهیلات شرکت / پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون ميدلام 2*6 Midlum باري
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت فوتون 6 تن اتاق خوابدار با گیربکس ZF 6 تن باری
شرایط فروش
تسهیلات شرکت / پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون T375 6*4 كشنده
شرایط فروش
تسهیلات شرکت / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه KT420 6*4 كشنده
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون دانگ فنگ كشنده 2×4 T375 كشنده
شرایط فروش
تسهیلات شرکت / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه KT420 4*2 كشنده
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت باري فوتون 8.5 تن خوابدار باري
شرایط فروش
تسهیلات شرکت / تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
D270-دانگ فنگ كمپرسي تك محور كمپرسي تك محور
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
فوتون 6 تن بدون خواب با گيربكس ZF 6 تن
شرایط فروش
تسهیلات شرکت / تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاوه كمپرسي جفت محور 420 اسب بخار كمپرسي
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون دانگ فنگ تك محور باري (2*4)R270 باري
شرایط فروش
تسهیلات شرکت / تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
دانگ فنگ D375 8*4 كمپرسي
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی /