فروش اینترنتی محصولات سایپا دیزل

انتخاب خودرو


  
انتخاب کاربری

  
شرايط فروش

  
ثبت نام

  
انتخاب نمايندگي

  
تأیید اطلاعات

  
بانک

  
مرحله پاياني

  
   

شرایط فروش محصولات سایپا دیزل

 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت فوتون 6 تن اتاق خوابدار با گیربکس ZF 6 تن باری
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون T375 6*4 كشنده
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی / تسهیلات شرکت /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون دانگ فنگ تك محور باري (2*4)R270 باري
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
Volvo FH500 4*2 Ishift كشنده
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه KT420 4*2 كشنده
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی / تسهیلات شرکت /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
Volvo FH460 6*4 كشنده
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كاوه KT420 6*4 كشنده
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی / تسهیلات شرکت /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون FMX 460 6X4 كمپرسي جفت محور كمپرسي
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون دانگ فنگ كشنده 2×4 T375 كشنده
شرایط فروش
تحویل فوری تسهیلاتی / نقدی / تسهیلات شرکت /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كشنده T480 اتوماتيك تك محور كشنده
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی /