فروش اینترنتی محصولات سایپا دیزل

انتخاب خودرو


  
انتخاب کاربری

  
شرايط فروش

  
ثبت نام

  
انتخاب نمايندگي

  
تأیید اطلاعات

  
بانک

  
مرحله پاياني

  
   

شرایط فروش محصولات سایپا دیزل

 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت فوتون باري 2×4 6 تن اتاق بدون خواب يورو 4 باري
شرایط فروش
نقدی / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون ولوو FM كشنده 2×4 460 اسب بخار اتاق سقف كوتاه كشنده
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت فوتون باري 2×4 6 تن اتاق خوابدار يورو 4 باري
شرایط فروش
نقدی / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون ولوو FM460 6x4 باري جفت محور باري
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميونت فوتون باري 2×4 8/5 تن اتاق خوابدار يورو 4 باري
شرایط فروش
نقدی / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كمپرسي FMX 460 6X4 جفت محور كمپرسي
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنی تصاویر نمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كشنده T480 اتوماتيك تك محور كشنده
شرایط فروش
پیش فروش تسهیلاتی / پیش فروش بدون تسهیلات /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كشنده FH 500 4X2 تك محور كشنده
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كشنده كاوه تك محور كشنده
شرایط فروش
نقدی / تحویل فوری تسهیلاتی /
  
 
اطلاعات فنیتصاویرنمای 360 درجه داخلی نمای 360 درجه خارجی 
كاميون كشنده FH 460 6X4 جفت محور كشنده
شرایط فروش
پیش فروش بدون تسهیلات / پیش فروش تسهیلاتی /